Visie

 

In Nederland heeft iedereen het recht om in veiligheid te leven en hebben kinderen het recht om in een veilige omgeving op te groeien. Helaas is dit in de praktijk niet altijd het geval en zien we in Nederland gezinnen met kinderen in onveilige situaties opgroeien:

  • Budle Zorgt wil de veiligheid en geborgenheid vergroten bij gezinnen en individuele cliënten die dat nu niet ervaren;
  • Budle Zorgt richt zich op cliënten met migratieachtergrond en vanuit vertrouwen & respect zorgt Budle Zorgt ervoor dat cliënten de regie over hun eigen leven terugnemen zodat zij stap voor stap steeds een stukje zelfredzamer worden;
  • Budle Zorgt creëert structuur in het leven van kwetsbare cliënten en geeft gezinnen inzicht in hun situatie, zodat zij de verantwoordelijkheid kunnen nemen;
  • Budle Zorgt biedt interculturele hulpverlening in de vorm van gezinsbegeleiding en individuele begeleiding waardoor cliënten op gepaste wijze gestimuleerd, gemotiveerd en geïnspireerd worden en een duurzame verandering in het leven van deze gezinnen ontstaat;