Cliëntenraad

Wat is een cliëntenraad?

De cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van een zorginstelling behartigt. Elke zorginstelling is verplicht een een cliëntenraad aan te stellen volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). In de raad kunnen zowel cliënten als niet-cliënten plaatsnemen, de zorginstelling benoemt de leden.

Waarom een cliëntenraad?

Cliënten en cliëntenraden hebben invloed op het beleid van de zorginstelling. Zij zijn de stem van de cliënten. Deze stem is gebaseerd op de ervaringen van cliënten over allerlei zaken zoals bijvoorbeeld de geleverde zorg en de communicatie van de zorginstelling richting de cliënt. De cliëntenraad heeft als doel om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren.

De cliëntenraad van Budle zorgt BV

Vanzelfsprekend hebben wij een cliëntenraad. Niet alleen omdat het wettelijk verplicht is, maar ook omdat wij de mening van onze cliënten ten opzichte van de geleverde zorg belangrijk vinden en er iets mee willen doen. Wilt u meer informatie over de cliëntenraad van Budle zorgt BV, neem contact met de leden via: clientenraad@budle.nl