Doelgroep

 

Budle zorgt B.V. is gespecialiseerd in hulpverlening op maat. Door affiniteit van onze medewerkers op taal  ( Somalisch, Tigrinya , Arabisch, Berbers, Turks en Koerdisch sprekende collega's ) en cultureel vlak, voelt de doelgroep zich begrepen en kan bij ons terecht.

Wie kan bij ons terecht?

  • Statushouders;
  • Gezinnen met opvoedingsproblematiek;
  • Jongeren met gedragsproblematiek;
  • Mensen met psychische problemen;
  • Mensen met echtscheidingsproblematiek gerelateerd aan de bovengenoemde culturen;
  • Mensen die met huiselijk geweld te maken hebben;
  • Mensen die moeten terugkeren naar de samenleving;
  • Mensen die (vrijwel) niet deelnemen aan de Nederlandse samenleving, dan wel beperkte kennis hebben over hoe de Nederlands samenleving in elkaar steekt (voorzieningen en wet -en regelgeving).
  • Mensen die een strafbaar feit gepleegd hebben en als gevolg hiervan een strafrechtelijke maatregel opgelegd hebben gekregen.