Kernwaarden

Respect

De basis voor een goede onderlinge relatie is volgens ons respect. Wij tonen respect in woord en gedrag voor personen én situaties.
In alles wat we doen en zeggen, zorgen wij ervoor dat onze cliënten zich gerespecteerd voelen.
Niet alleen als persoon is het belangrijk om respect te ervaren, maar ook de (leef)situatie van onze cliënten verdiend respect


Betrouwbaarheid

Onze doelgroep kan van nature een ietwat terughoudende rol innemen richting autoriteiten. In veel voorkomende gevallen ligt machtsmisbruik hieraan ten grondslag die men veelal in het land van herkomst heeft ervaren. Wij doen er alles aan om het vertrouwen van onze cliënten te krijgen en te behouden. Wij weten uit ervaring dat er vertrouwen nodig is om iemand verder te kunnen helpen. Onze cliënten kunnen erop vertrouwen dat we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.


Betrokkenheid

Onderlinge betrokkenheid is een cruciaal onderdeel binnen de Somalische gemeenschap. Nederlandse Somaliërs zijn onderling
heel begaan met elkaar en verwachten diezelfde betrokkenheid in alle facetten van hun leven. Dit geldt ook wanneer men te
maken krijgt met diverse hulpverlening. Wij nemen onze cliënten serieus en het is onze prioriteit om aan de wensen en behoeftes van onze cliënten te voldoen. Als betrokken zorgaanbieder hebben we gemerkt dat we hiermee een wezenlijk verschil kunnen maken. We staan dichtbij de cliënt zonder hiermee onze professionaliteit te verliezen.

 

Doelgericht

Wij kijken altijd naar mogelijkheden en proberen ons zo min mogelijk te laten leiden door beperkingen. Wij streven ernaar dat onze cliënten zo snel mogelijk als volwaardige mensen deel kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving. Onze cliënten hebben belang bij kwalitatief goede en effectieve zorg. Wij werken altijd doelgericht, zodat onze cliënten niet langer dan nodig behandeld worden.

 

Verbinden

Werken met mensen met verschillende culturen kan een uitdaging zijn wanneer je elkaar niet altijd kunt begrijpen. Dit kan met taal te maken hebben, maar ook de culturele achtergrond van een persoon kan een rol spelen. Als hier onvoldoende rekening mee wordt gehouden, kunnen mensen met elkaar botsen. Budle Zorgt voorkomt dit. Vanuit interculturele communicatie kan Budle Zorgt BV een verbindende rol innemen naar alle betrokken partijen en kan een prettige en doelgerichte samenwerking worden gewaarborgd.