Uitsluitingscriteria

 

Budle zorgt BV is een kleinschalige organisatie. Dit biedt mogelijkheden op het gebied van de begeleiding van cliënten maar ook beperkingen.
Onze zorglevering is inclusief. Dat betekent dat wij geen onderscheid maken naar ras, taal, religie, sekse en/of geaardheid van cliënten. Alle cliënten worden gelijkwaardig behandeld. Om echter verantwoorde zorg te kunnen leveren moeten wij enkele criteria hanteren. De cliënten met de onderstaande criteria kunnen we daarom niet in zorg nemen:

  • Cliënten met ernstige psychiatrische problematiek, die opname in een ziekenhuis of kliniek vereist
  • Cliënten die ernstige agressie vertonen waardoor zij snel geneigd zijn medewerkers te bedreigen of fysieke schade toe te brengen
  • Cliënten die 24 uur zorg nodig hebben
  • Cliënten die weigeren aan hun verslavingsproblematiek te werken
  • Cliënten die kampen met sterke suïcide-neigingen
  • Cliënten met vrijheid beperkende maatregelen, d.w.z. dwang en/of onvrijwillige zorg onder Wzd of Wvggz
  • Cliënten met ernstig seksueel intimiderend gedrag