Privacyverklaring

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Budle zorgt kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Budle zorg & welzijn, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Budle verstrekt. 

Budle kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
-Uw voor- en achternaam 
-Uw adresgegevens
-Uw telefoonnummer
-Uw e-mailadres
-Uw IP-adres

 

WAAROM BUDLE GEGEVENS NODIG HEEFT
Budle verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen of om u, als u daar om verzoekt, schriftelijk te kunnen benaderen. Daarnaast kan Budle uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

HOE LANG BUDLE GEGEVENS BEWAART
Budle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden doorgaans niet langer dan een jaar bewaard. Dat kan anders zijn indien er een overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN
Budle verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Indien u de website van Budle bezoekt dan kunnen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden. Dit behelst het IP-adres van uw computer en het tijdstip van het websitebezoek en eventuele gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze analytische gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@budle.nl  Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN
Budle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Budle maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Budle verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@budle.nl