Begeleidingstrajecten

Ons doel is dat de cliënt volledig mee kan doen aan de maatschappij en om dat met u te bereiken heeft Budle zorgt B.V. oog voor de interculturele communicatie, oog voor de beleving van ziekte en problemen bij een cliënt met andere achtergrond en hoe deze cliënten uiting geven of omgaan met ziekte en problemen, maar ook de hulp zoek gedrag van de cliënt.

 

Wat bieden wij aan:

1. Gezinsbegeleiding:
Ambulante gezinsbegeleiding biedt hulp aan ouder en kind binnen de thuissituatie.
Wij richten zich op gezinnen waarbij er sprake is van een (complexe) opvoedingssituatie,
waarbij de ontwikkeling van het kind in gevaar is en de draagkracht van de gezinsleden is verminderd.
Of waar de ouders een hoge mate van opvoedingsstress ervaren en het welzijn van kinderen/jongeren onder druk staat.

U kunt hierbij denken aan:

 • Overbelast ouderschap, waardoor het welzijn en de ontwikkeling van het kind onder druk is komen staan;
 • Gedragsproblemen of psychische problemen die invloed hebben op de ouder-kind relatie;
 • Gezinnen waarbij sprake van fysieke, emotionele en/of pedagogische onveiligheid is;
 • Ouders in problematische echtscheidingssituaties;
 • Gezinnen waarbij de communicatie verstoord is;
 • Gezinnen waarbij een dreigende uithuisplaatsing van hun kind nog voorkomen kan worden;
 • Gezinnen waarbij ouder-kind relatie herstel moet worden.

Werkwijze

We werken met het gezin, het netwerk en eventuele andere betrokkenen professionals samen,
waarbij de positieve krachten en kwaliteiten van het gezin wordt ingezet. 

 

2. Jeugdhulp:

Ambulante jeugdhulp is voor jongeren die ondersteuning nodig hebben in de thuissituatie, op school of elders. De reden tot ondersteuning is divers, denk aan:

 • Gedragsprobleem;
 • Opstandig gedrag;
 • Problemen met relaties (familie, vrienden, etc.);
 • Problemen op school/ werk;
 • Problemen bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen;
 • Problemen huisvesting.

3. Individuele begeleiding:
Bij een individuele begeleiding, kunnen wij de cliënt helpen bij :

 • Het leggen en onderhouden van sociale contacten;
 • Het leggen en onderhouden van contacten met instellingen;
 • Het plannen van dagelijkse activiteiten ( Dagstructuur);
 • Het regelen van financiën en administratie ;
 • Het omgaan met een ziekte of beperking en gedragsprobleem;
 • Het terug nemen/ behouden van regie over je leven.

4. Forensische begeleiding:

Wij biedt begeleiding voor zowel jeugdigen als volwassenen die met justitie in aanraking (dreigen te) komen. Vaak is er bij deze doelgroep sprake van een combinatie aan hulpvragen met forensische problematiek. Dit aanbod heeft als doel om preventief, terugval en recidive te voorkomen, perspectief te bieden en gedragsverandering te realiseren. Samen met onze doelgroep onderzoeken wij hoe het komt dat de problemen zijn ontstaan en bepalen wij samen de te zetten stappen om dat in de toekomst te voorkomen.

 

5. Schoolmaatschappelijk werk:

Als schoolmaatschappelijk werker zijn we de schakel tussen het onderwijs en de zorg.