Over ons

 


Budle Zorgt is een professionele zorgaanbieder met een specialisatie in interculturele hulpverlening. Vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Jeugdwet behandelen wij hulpvragen met betrekking tot gezinsbegeleiding en individuele begeleiding. Wij richten ons op mensen met een migratieachtergrond en met name op mensen uit Oost-Afrika. Budle Zorgt wil de veiligheid en geborgenheid vergroten van cliënten die dat nu niet ervaren. Met onze interculturele hulpverlening kan
onze cliënt weer volwaardig deelnemen aan de Nederlandse samenleving.