Trainingen

Het woord trainen betekent oefenen. Sommige dingen leer je het beste door het zo vaak mogelijk te doen. Daarom heeft Budle Zorgt groepstrainingen uit vijf modules ontwikkeld, waar onze doelgroep behoefte aan heeft. 
Want om mee te doen of je aan te passen aan de Nederlandse maatschappij, moet je eerst kennis hebben van bepaalde zaken, zoals:

 1. Regie over je eigen leven
  Ik-cultuur – wij-cultuur : In een ik-cultuur, Nederlandse cultuur wordt het op prijs gesteld dat mensen eigen opvattingen hebben, terwijl er in een wij-cultuur daaraan veel minder waarde wordt gehecht. Want in een wij-cultuur ben je sterk als je deel uitmaakt van een familie of stam.
  Door deze training, krijgen de deelnemers instrumenten om regie over eigen leven te krijgen, zonder afhankelijk te zijn van iemand/ instelling.
 2. Opvoeding tussen twee culturen
  In Nederland leven veel ouders met een niet-Nederlandse achtergrond. Deze ouders nemen hun cultuur en religie mee in de opvoeding. Tijdens deze training wordt stil gestaan bij hoe je als ouder je opvoeding kan laten aansluiten bij de Nederlandse maatschappij waarin je leeft, zonder je afkomst en je religie te vergeten.
  Voorbeelden: In veel culturen moet je respect hebben voor je ouders en ze gehoorzamen, terwijl het in Nederland belangrijk is dat kinderen een eigen mening hebben. Waar ligt de balans?
  Verder gelden in veel culturen voor de jongens andere regels dan voor meisjes, In Nederland moet er geen verschil zijn.
 1. Nederlandse onderwijssysteem
  Het Nederlandse onderwijssysteem is ingewikkeld voor iedereen en voor iemand uit andere land is dit nog ingewikkelder.
  Veel ouders met migratie achtergrond hebben geen idee hoe het Nederlandse onderwijssysteem in elkaar zit, waardoor zij niet instaat zijn om hun kinderen te adviseren of te begeleiden.
  Tijdens deze training geven wij uitgebreid uitleg over het onderwijssysteem, maar staan we ook stil bij de verwachtingen / realiteit van de ouders. Vaak hebben de ouders hoge verwachtingen, waar de kinderen niet aan kunnen voldoen. Met als gevolg, vroegtijdig schoolverlaters
 2. Gezondheid

  In Nederland is het opvallend om te zien dat niet-westerse allochtonen een slechtere gezondheid ervaren, vaker gezondheidsklachten hebben en vaker van de gezondheidszorg gebruik maken. De huisartsen en de migranten begrijpen elkaar vaak niet goed. Huisartsen ervaren een grotere werkdruk door de grote zorgvraag van migranten en migranten voelen zich weinig begrepen door de huisarts.
  Tijdens deze training wordt stil gestaan bij welke gezondheidsproblemen de mensen uit Oost Afrikahet meeste te maken hebben, denk aan:

  • Hoge bloeddruk;
  • diabetes;
  • hart en vaatziekte;
  • psychosomatische problemen;
  • schildklieraandoeningen;
  • autisme onder de jongeren;
  • extreem tekort aan Vitamine D3 en gevolgen daarvan;
  • longziekten;
  • tuberculose;
  • lichamelijke klachten, door weinig bewegen en ongezonde gewicht.

   

  Ook wordt aandacht besteed aan wat men zelf kan doen bij de preventie van deze ziektes. Sommige ziektes zijn onbekend binnen de gemeenschap en sommige ziektes zijn zelfs taboe.

 3. Huiselijk geweld
  Er wordt nauwelijks tot niet over huiselijk geweld gesproken binnen de Somalische gemeenschap. Dit omdat het taboe is, maar ook omdat onbekend is wat onder huiselijk geweld verstaan wordt. Het is een enorm breed begrip. Voor sommigen is slaan een manier van opvoeden, terwijl er hier heel anders tegenaan wordt gekeken. Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Definitie, omvang, vormen en gevolgen van huiselijke geweld;
  • wat te doen, als het je overkomt;
  • basiszorg en veiligheid bij kinderen, bij gewelddadige partner;
  • meldcode, veilig thuis, etc.;
  • over de plaats van het geweld in de man-vrouw verhouding;
  • over de impact die geweld heeft op de kinderen en de generatiegewijze overdracht van geweld;
  • over opvoedingsstijlen en de principes van de democratische opvoeding;
  • over de eigen rol die vrouwen innemen bij het in stand houden van en die ze kunnen innemen bij het stoppen van de vernedering en het geweld.